รู้จักกับ DKJ GROUP

ท่ามกลางจำนวนบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยู่อย่างมหาศาลภายใน ประเทศ บริษัท ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัทในเครือภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดกลาง ถึงใหญ่ที่มีศักยภาพในการทำงาน ก่อสร้างโครงการได้หลากหลายลักษณะเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัท ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นเวลานานกว่า 30 ปี ที่เราได้มีโอกาสรับใช้สังคมไทย เราได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้ องค์ประกอบหลักเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัท ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่นและบริษัทในเครือของเราประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาการดำเนิน กิจการที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้เราจึงได้เป็นหนึ่งในผู้นำในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และ อาคารที่พักอาศัย

ที่ตั้ง :
 เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 60/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 (ที่ตั้งสำนักงาน Office)

หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0105532098661

วันที่เริ่มก่อตั้ง : 16 ตุลาคม  พ.ศ.2532

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

nbkk-1

 

vlcsnap-2016-11-30-16h04m00s875

 

 

D.K.J. Construction Company Limited

Establishment : 1989

Registration No: 9864/2532

Address: 393 Sukontasawat Road, Ladprao, Bangkok 10240

Registered Capital : 50 Million Baht

Construction Contractor

Bank References

  • Bangkok Bank Public Company Limited

  • Kasikorn Bank Public Company Limited

  • Thai Military Bank Public Company Limited

  • Bank of Ayudhya Public Company Limited

49501_kbank_ch55 fivbsi_002 n20150611135126_8506tmb_1

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า
บริหารงานอย่างมืออาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัท ในเครือ ดี.เค.เจ (DKJ GROUP)

บริษัท ดี.เค.เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด24105

บริษัท เอ แอนด์ จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดีที คอนซัลแตนต์ จำกัด

บริษัท ดี.เค.เจ จำกัด

บริษัท ดวงจุลชาติ จำกัด

บริษัท สหสินทรัพย์บ้านและทีดินจำกัด

ห้างหุ้นส่วน เอคอนอินเตอร์ จำกัด 

 

เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 (ที่ตั้งสำนักงาน Office)

dkj_group

ac

dtc

dkj

djc

sahasinsap

acon