Khaoyai Grand View Hotel (PRY1)

ลักษปรับปรุงอาคาร

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Construction

ลักษปรับปรุงอาคาร

 

ขอบคุณรูปภาพจาก

https://dsignsomething.com

Photographer : จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์
Photographer assistant : วราพร เจนไธสง