ลานขนส่งสินค้า LG ระยอง

ลานขนส่งสินค้า LG ระยอง

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Construction

เทพื้นคอนกรีตพร้อมเสริมป้องกันการซื้นจากด้านล่าง และเน้นความแข็งแรงทนทาน