โดกังเก็บสินค้า K N S ทรานส์ บางเสาธง

ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร เก็ยสินค้าพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Construction

ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร เก็ยสินค้าพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น