ปรับปรุง โครงการ iPlace Park ลาดกระบัง

ลักษณะอาคาร เป็นอาคารปรับปรุง  iPlace Park ลาดกระบัง

Management

การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเราพยายามบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นในการบริการจัดการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ความพึงพอใจกับเจ้าของโครงการ และพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและคนงานไปพร้อมกับการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

Construction

ลักษณะอาคาร เป็นอาคารปรับปรุง  iPlace Park ลาดกระบัง