ร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติผู้สสมัครและลักษณะงาน
ผู้จัดการโครงการ มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้าง หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 8-10 ปี สามารถควบคุมลูกน้องหรือผู้รับเหมาได้ดี
โฟแมน งานสถาปัตยกรรม Between different architecture and construction company
โฟแมน งานกะจกและอลูมิเนียม ไม่เน้นวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ตรงเคยเป็นโฟร์แมนด้านกระจกและอลูมิเนียมมาก่อน เคยตัดประกอบกระจกอลูมิเนียมมางานเกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมยินดีรับพิจารณา
เขียนแบบ กะจกและอลูมิเนียม Services for you from initial sketches to the final
วิศกร ภาคสนาม We aim to eliminate the task of dividing your project
วิศกร ออฟฟิศ(ประจำไซต์งาน) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกัยบเอกสารหน้างาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่าง กระจกอะลูมิเนียม ไม่เน้นวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ตรง เคยตัดประกอบกระจกอลูมิเนียมมางานเกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมยินดีรับพิจารณา
วิศกร ออฟฟิศ Between different architecture and construction company
โฟร์แมน งานระบบ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

สมัครงานออนไลน์

หากท่านที่สนใจสมัครงานสามารถกรอกออนไลน์ได้เลย หรือโทรสอบถามได้ที่
ฝ่ายบุคคล
02 553 2781-9 ต่อ 136 หรือ 536
083 989 2142

เอกสารที่ต้องเตรียมาในวันสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย
-เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกรอกใบสมัคร