ร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติผู้สมัครและลักษณะงาน
ผู้จัดการโครงการ มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้าง หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 8-10 ปี สามารถควบคุมลูกน้องหรือผู้รับเหมาได้ดี
โฟแมน งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม
โฟแมน งานกะจกและอลูมิเนียม ไม่เน้นวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ตรงเคยเป็นโฟร์แมนด้านกระจกและอลูมิเนียมมาก่อน เคยตัดประกอบกระจกอลูมิเนียมมางานเกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมยินดีรับพิจารณา
เขียนแบบ กะจกและอลูมิเนียม กะจกและอลูมิเนียม
วิศกร ภาคสนาม ภาคสนาม
วิศกร ออฟฟิศ(ประจำไซต์งาน) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกัยบเอกสารหน้างาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่าง กระจกอะลูมิเนียม ไม่เน้นวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ตรง เคยตัดประกอบกระจกอลูมิเนียมมางานเกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมยินดีรับพิจารณา
วิศกร ออฟฟิศ วิศกร ออฟฟิศ
โฟร์แมน งานระบบ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

สมัครงานออนไลน์

หากท่านที่สนใจสมัครงานสามารถกรอกออนไลน์ได้เลย หรือโทรสอบถามได้ที่
ฝ่ายบุคคล
02 553 2781-9 ต่อ 136 หรือ 536
083 989 2142

เอกสารที่ต้องเตรียมาในวันสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย
-เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกรอกใบสมัคร